KULTUR 2023-11-29 KL. 11:34

Konstnären Sofie Josefsson får årets stipendium

Av Joakim Ormsmarck

Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne delas i år ut till konstnären Sofie Josefsson!

Konstnären Sofie Josefsson får årets stipendium
Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne delas i år ut till konstnären Sofie Josefsson.

tipendiet, som går till någon som verkar inom konst- och kulturområdet i Ann Margret och Sven Ljungbergs anda, är på fyrtiotusen kronor. Stipendiet har tillkommit på initiativ från Ljungby Kommun på Sven Ljungbergs 100-årsdag, 15 december 2013. Stipendiet delas i år ut för tionde gången och anslås av Ljungby Kommun och Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse.

Juryns motivering lyder:

Sofie Josefssons måleri befinner sig i limbo mellan hoplappat kaos och exakthet. Bilderna bärs av den genuina hantverkstradition som också utmärker Sven och Ann Margret Ljungbergs verk. Och som hos dem leder tekniken betraktaren in i varje registrerad iakttagelse och upplevelse. Resultatet är ett slags magisk realism. Det är exakt inte minst på ett mentalt plan, utstrålningen är ett eget sentiment, en genuin känsla där mörker och osäkerhet möts i en humoristisk kaxighet.

I detta måleriska mästerskap ryms både introspektion och en skarp blick på samhällets alla avarter. Sofie Josefsson är en stipendiat som sannerligen verkar i Sven Ljungberg och Ann Margret-Dahlquists anda.

Sofie Josefsson kommer att ställa ut med en separatutställning på Ljungbergmuseet.

Datum ännu inte satt.