LJUNGBY 2023-11-29 KL. 06:00

Polisens och kommunens arbete har gett resultat

Av Joakim Ormsmarck

När Ljungby kommun tillsammans med Polisen kunde redovisa årets trygghetsmätning var det positiva siffror och glada miner. Ljungby en trygg kommun att leva och bo i, det visar resultatet som är de bästa i hela Kronoberg.

Polisens och kommunens arbete har gett resultat
Från vänster Niklas Wilsson, polisen, Jennie Ronefors Folkhälso- och friskvårdssamordnare, Emelie Edberg, Brottsförebyggande samordnare och Magnus Gunnarsson, kommunalråd. Foto. Pressbild

I snart tjugo år har Trygghetsundersökningen genomförts runtom i landets kommuner. Syftet är att mäta trygghet och otrygghet, oro för att utsättas för brott och om man under senaste året varit utsatt för brott. I Ljungby kommun får 900 slumpvis utvalda personer i åldern 16–85 år enkäten och i år valde drygt hälften att besvara undersökningen.

När kommunen tillsammans med Polisen i förra veckan kunde redovisa årets trygghetsmätning var det ett positivt resultat och ett rekord för kommunen.

– Detta är den bästa mätningen som har varit och jag det som att vårt långsiktiga arbete som gör nytta, men sen tror jag också att ni är fler poliser och att ni syns mer, det är det som har den enskilt största betydelsen, säger kommunalråd Magnus Gunnarsson.

Det sammanlagda resultatet visar att det är en hög känsla av trygghet i hela kommunen oavsett var man bor. Det går också att utläsa att oron för inbrott har minskat inom alla områden. Ljungby kommun är en kommun med låg utsatthet för brott, vilket ger ett lågt problemindex.

Årets resultat är ett bra betyg till polisen i Ljungby då invånarna upplever att det bryr sig om de lokala problemen i högre utsträckningi år jämfört med föregående år. Man tycker också att det har blivit fler synliga poliser vilket har gett ett ökat förtroende för polisen.

– Resultatet visar att vi har ett mycket bra och nära samarbete mellan polisen och kommunen, med snabba beslutsvägar där vi från polisen verkligen upplever att kommunen tar sitt ansvar, säger Niklas Wilsson, Polisen.

– Vi arbetar för att behålla vårt goda resultat och vill att det ska fortsätta, därför har vi tillsatt fler resurser bland annat genom en tjänst som brottsförebyggande samordnare, säger Magnus Gunnarsson.

Fokus för 2023 års medborgarlöfte var bekämpning av klotter och skadegörelse, narkotika, bedrägerier mot äldre och inbrott, främst på landsbygden. Det var inom de områdena som kommunen fick sämre resultat förra året vilket inneburit att man arbetat aktivt med just dessa under året vilket gav ett mer positivt resultat.

– Vi ser en tydlig trend att vi är på väg åt rätt håll, avslutar Niklas Wilsson.

Trygghetsmätningen ligger även i år till grund för nästa års medborgarlöften. Nu väntar ett antal månader då Ljungby kommun och Polisen tillsammans arbetar för att ta fram en lägesbild över situationen i kommunen. Den bild man kommer fram till kommer sedan att ligga till grund för ett nytt samverkansavtal mellan parterna och medborgarlöftet för år 2024.