MARKARYD 2024-02-07 KL. 06:03

Alla får tycka till om ny skola

Av Carina Nilsson

Markaryds kommun planerar för en ny skola i Strömsnäsbruk och nu får allmänheten vara med och tycka till om den nya skolan.

Alla får tycka till om ny skola
Det ska byggas en ny skola i Strömsnäsbruk och kommunen vill nu att allmänheten tycker till om planerna. Foto: Arkiv

Tekniska förvaltningen på kommunen har tillsammans med utbildnings- och kulturförvaltningen fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett förslag på hur en ny skola i Strömsnäsbruk skulle kunna se ut.

Förslaget tas fram med hjälp av Liljewall arkitekter. Arkitektbyrån har lyssnat in synpunkter från elever, personal, politiker och tjänstemän. Man har ordnat gåturer på skolgården och workshops i olika grupper bland annat.

Nu vill kommunen att även allmänheten ska få tycka till. Via en enkät på hemsidan erbjuds allmänheten att tycka till och berätta vad de tycker är viktigast med en ny skola i samhället.

Sista dag för att svara på enkäten är den 10 mars.