MARKARYD 2024-03-12 KL. 14:47

Föräldrar nöjda med förskolorna

Av Carina Nilsson

Förskolorna i Markaryds kommun får gott betyg. Det visar en enkätundersökning som kommunen har låtit göra bland vårdnadshavare.

Föräldrar nöjda med förskolorna
Förskollärarna får högt betyg i en undersökning. Några av dem testade friktionsbowling på Vetenskapshuset under en fortbildningsdag i höstas. Foto: Arkiv/Privat

292 vårdnadshavare svarade på en enkätundersökning där de fick bedöma respektive förskolas kvalitet, lärmiljöer och utveckling bland annat.

Enkäten innehöll tolv påståenden som vårdnadshavarna fick ta ställning till. Det handlade bland annat om trygghet, trivsel och barns lärande. I samtliga påståenden hade en stor majoritet valt "stämmer helt och hållet".

Resultatet visar på ett mycket gott betyg för förskolorna och många föräldrar lyfte fram duktiga och relationsskapande pedagoger i fritextsvaren.

– Jag är mycket stolt över vår verksamhet och glad över att vårdnadshavare uppskattar pedagogernas arbete. Våra pedagoger är skickliga och det visar sig här, säger verksamhetschef Anna Salomonsson i ett pressmeddelande.

70 procent av alla vårdnadshavare svarade på enkäten. För att höja svarsfrekvensen har enkäten bland annat översatts till flera olika språk och vårdnadshavare har fått möjlighet att svara i samband med hämtning och lämning av sina barn.