MARKARYD 2024-02-27 KL. 08:54

Minskade anslag drabbar naturvården

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen Kronoberg har fått mindre pengar för att sköta naturförvaltningen. Det innebär att man kan behöva säga upp personal.

Minskade anslag drabbar naturvården
Skötseln av Åsnens nationalpark riskerar att försämras när länsstyrelsen måste spara. Foto: Bildbyrån

År 2022 fick Länsstyrelsen Kronoberg 19,5 miljoner kronor i skötselanslag till naturförvaltning. I år blev det endast 8 miljoner kronor.

Skillnaden motsvarar sex tjänster och länsstyrelsen har varslat om uppsägningar.

– Det här är en svår situation för våra medarbetare och vi ser nu över möjligheter till omplaceringar, säger Helén Jönsson som är HR- chef på länsstyrelsen.

De minskade anslagen och neddragningen i verksamheten kommer också att påverka arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv i länet.

– Vi kommer inte att ha samma resurser för att sköta naturreservaten och Åsnens nationalpark bland annat, säger Jesper Witzell, enhetschef naturförvaltningsenheten.