MARKARYD 2024-03-08 KL. 14:11

Ryttarförening slipper amortera under ett år

Av Carina Nilsson

Kommunfullmäktige i Markaryd beslöt under sitt senaste sammanträde att bevilja Markaryds ryttarförening ett amorteringsfritt år för att hjälpa föreningen att komma på fötter ekonomiskt igen.

Ryttarförening slipper amortera under ett år

Laholms Tidning har tidigare berättat att ryttarföreningen, i likhet med många andra ridskolor, kämpar med ekonomin.

Anledningen är kraftigt höjda priser på bland annat foder, strö och el. Samtidigt har intäkterna sjunkit då föreningen inte kunnat ordna tävlingar på samma sätt som förut.

Ryttarföreningen får nu ett amorteringsfritt år och beviljas också ett bidrag till ekonomisk rådgivning som Svenska ridsportförbundet bistår med.

-- Ryttarföreningen har tagit tag i detta och det är ingen stor summa det handlar om, sade kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) under mötet.

-- Jag håller med Bengt. Det är höga kostnader för att ta hand om djur och en viktig verksamhet med en majoritet tjejer. Jag hoppas detta ska hjälpa dem att övervintra, sade oppositionsrådet Joakim Pohlman (S).