NYHETER 2024-05-17 KL. 06:00

Allianskrav: "Låt Ljungby stå på egna ben"

Av Per Brolléus

Låt Ljungby lasarett stå på egna ben.
Det kravet lägger den nya oppositionen med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna nu fram. I ett pressmeddelande skriver man bland annat: ”Det är dags att avsluta de regionsövergripande klinikerna och återgå till två separata sjukhus med sina egna kliniker och sin egen personal. Vi är övertygade om att den kompetens och det engagemang som finns hos personalen i Ljungby kommer få nya kraft genom att de ges ansvaret att styra över sig själva.”

Allianskrav:
Foto: Per Brolléus

– Detta kommer vända trenden där Ljungby lasarett nu sakta avvecklas till att istället utvecklas, säger kristdemokraternas regionpolitiker från Ljungby Emil Torstensson.

För bara en dryg månad sedan kastades Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna ut från styret av sjukvården i länet efter det att Moderaterna istället gick ihop med Socialdemokraterna. Ett gigantiskt svek enligt Emil Torstensson. Samtidigt har situationen i att vara i opinion gjort att Emil och hans partikamrater kan vara betydligt rakare i sina förslag.

– Ja, så är det. Denna fråga var på tapeten även när vi satt i styret i regionen. Men det är bråttom. Händer inget mycket fort nu så går det utför för Ljungby lasarett, det ser vi ju ganska tydligt på många punkter.

Modellen som de tre allianspartierna vill se är inte helt huggen i sten. Det kan bli tal om intraprenad, om att vissa delar privatiseras medan andra är helt i regionens ägo.

– Det viktiga är att Ljungby får helt egna ben att stå på. Egen ledning på plats i Ljungby, egen budget och eget ansvar för rekrytering av personal. Det gör också det enklare för Växjö lasarett att utveckla sina specialkompetenser och sitt lasarett.

Ljungby lasarett har genom åren haft ett grundmurat gott rykte. Lasarettet har legat i topp när AT-läkare rankar sjukhuset, men här har man rasat ner till plats 35. Splittringen av sjukhusen är nödvändig, menar allianspartierna, för att Ljungby inte ska störtdyka och helt försvinna på såväl denna ranking som ett existerande sjukhus.

Men varför har tre partier som suttit i styret för region Kronoberg inte lagt fram detta förslag tidigare?

– Framförallt för att allting har blivit så mycket tydligare det senaste året. Ljungby har fått stryka på foten. Och nu ser vi exempel på andra regioner som hamnat i samma situation som vi i Kronoberg där man har splittrat upp sjukhusen och även låtit kommunerna gå in som huvudman, säger Emil Torstensson.

Hur det hela ska göras är såklart viktigt, men Emil menar att det är inte det primära just nu, utan det är tiden. Det måste gå riktigt fort. Sen kan man börja diskutera hur Ljungby lasarett ska vara uppbyggt.

– Allt från privatisering till den så kallade ”Norrtälje-modellen” som innebär att Regionen tillsammans med Kommunen tar ett gemensamt ansvar över sjukhuset och dess innehåll har nämnts. Vi kan se fördelar inom dessa driftsformer men problemet är att ett sådant införande skulle riskera att ta allt för lång tid samtidigt som tillgängligheten och antalet vårdplatser minskar för alla Kronobergs invånare.

När ett helt klart förslag kan ligga klart vet man i dagsläget inte.