NYHETER 2024-06-11 KL. 11:10

Att bada – eller inte bada

Av Per Brolléus

Vattenläckan som stoppade badet från att vara öppet i sommar är hittad och lagad. Men räcker det? Ja, det är den stora frågan just nu när bassängen sakta men säkert fylls på Kronoskogsbadet i Ljungby.

Att bada – eller inte bada
Kommer badet öppna? Foto: Per Brolléus

När Ljungby NU pratar med teknikerna som övervakar vattenpåfyllningen så är det en sak som blir tydlig – att man helt enkelt håller tummarna för att lagningen ska hålla.

– Det är en 60 år gammal anläggning och det saknas ritningar och det är verkligen ingen lätt uppgift det här, säger Anders Axelsson.

Vattnet fylls just nu på och det saknas någon meter innan det nått ”ända upp”. Att det är väldigt grönt vatten är dock inget man ska oroa sig för säger Anders.

– Nej, det ska renas och kloreras och är hur fint som helst på någon dag. Det är det lilla problemet i sammanhanget.

Inne på Sunnerbohallen håller badpersonalen också tummarna för att alla byten av utrustning och hittandet av läckan ska räcka och att man snart ska få öppna.

– Jag hade hoppats att jag skulle kunna öppnat anläggningen i lördags, säger en ur personalen som Ljungby Nu pratat med.

De närmsta dygnen är de mest kritiska. Tidigare när man fyllt upp med vatten så har vattennivån på bara några timmar sjunkit och det är dessa läckor man nu lagat. Samtidigt vet man inte om det rör sig om ytterligare läckor under marken i rören som transporterar vattnet till reningsanläggningen.

David Risell konstaterar att det är några kritiska timmar som pågår just nu för Kronoskogsbadet. Foto: Per Brolléus

För campingen som är granne till Kronoskogsbadet är ett öppnande av badet helt avgörande.

– Vi vet ju inte om vi kan öppna upp restaurangen, till exempel. Och ska vi anställa personal till kiosken. Det är oerhört ovisst, menar en anställd på campingen.

David Risell som är chef över kommunens fritidsanläggningar är mycket tydlig med att det är några ytterst kritiska timmar som pågår just nu.

– Vi är nära, vi har lagat mycket, men det är inte förrän vattnet fylls på som vi verkligen kan vet om det fungerar. Det vi är väldigt glada för idag är att Ringbadet i Lagan har öppnat.

Tidigt onsdag morgon kommer David och flera andra från Ljungby kommun vara på plats för att se om nattens påfyllande av vatten har fungerat.

– Systemet måste klara trycket. Det är det allt handlar om. Gör det det så kan vi öppna inom kort, säger David som inte vågar ta ut någon seger i förskott.

Det gröna vattnet renas på en dag. Påfyllning pågår. Foto: Per Brolléus