NYHETER 2023-10-28 KL. 11:00

Första spadtaget är avklarat för den nya idrottssalen

Av Joakim Ormsmarck

Under fredagen togs det första spadtaget för den nya idrottssalen på Stensbergskolan. Skolgården var fylld av förväntansfulla elever som var nyfikna på den stora sandhögen med guldfärgade spadar i.

Första spadtaget är avklarat för den nya idrottssalen
Foto: Ljungby Kommun

Flera elever fick hjälpa till att ta spadtaget och då behövdes förutom spade, både väst och hjälm. Ceremonin inleddes med tal från tjänstepersoner och politiker och avslutades med fartfylld dans som elever i årskurs fyra, fem och sex hade övat in på rasterna.

I den nya byggnaden kommer det förutom idrottssal och omklädningsrum byggas salar för musik, trä- och metallslöjd och lärararbetsplatser. Byggnaden kommer att ligga intill den nuvarande idrotts- och slöjdsalen, på så sätt kan de nuvarande lokalerna användas av eleverna under hela byggprocessen. Den gamla byggnaden rivs när den nya är klar.

– Det vi ska bygga här är inte bara en byggnad. Det kommer bli en viktig plats för er, där ni kan utvecklas, ha roligt och lära er nya saker i en inspirerande och kreativ miljö.” sa Marcus Walldén, barn- och utbildningsnämndens ordförande, till eleverna.

Rektor Carin Jonasson är glad för att byggnationen snart kan börja.

– Äntligen – idag tar vi första steget! Ritningar på papper ska snart bli något verkligt och det känns spännande att få vara med i processen. Hela projektet började i januari 2021 då vi gjorde en behovsanalys och en tjänsteskrivelse som togs upp i nämnden. Där fattades beslut om att vi kunde gå vidare och efter mycket förberedelser och möten står vi nu här 2,5 år senare och tar det första spadtaget.

Byggnationen, rivningen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara våren 2025. Totalentreprenör är Lagans Byggnads AB.