NYHETER 2024-02-19 KL. 05:00

Skyddsjakt på gentiskt viktig varg förlängs

Av Carina Nilsson

Skyddsjaktsbeslutet på den genetiskt viktiga vargen har förlängts till den 14 mars 2024. Fortfarande gäller att skyddsjakten startar först vid nästa vargangrepp och inte får riskera vargparet i Kosta.

Skyddsjakt på gentiskt viktig varg förlängs
Länsstyrelsen i Kronoberg har beslutat om förlängd skyddsjakt på den gentiskt viktiga varg som angripit får vid lera tillfällen. Foto: Adobe Stock

Länsstyrelsen i Kronoberg har i tidigare beslut redogjort för att man befarar en stor risk för fortsatt allvarlig skada. Denna risk visas genom de tre senaste angrepp som skett i närområdet utanför Osby och Ängelholm.

Samma individ angrep även får norr om Kågeröd i reviret Söderåsen. Det var alltså inte vargarna i Söderåsenreviret som utförde det angreppet, konstaterar länsstyrelsen i Skåne som besiktigade fåren.

Länsstyrelsen bedömer att risken för ytterligare angrepp och allvarlig skada inom skyddsjaktområdet fortsatt är väldigt hög. Skyddsjakten startar vid nästa angrepp och gäller till och med den 14 mars 2024.

Även länsstyrelsen i Skåne har ansökt om skyddsjakt på den aktuella vargen.